Hulpverlening

SOCIALE HULP

Onze adviseurs, gids, dienen als intermediair en ontlenen zich zonodig aan sociale, gemeentelijke en overheidsinstanties (Bureau Jeugdzorg, D.W.I., Belastingdienst en anderen).

Daarnaast wordt advies gegeven op de volgende gebieden:

Voorbereiding van de belastingaangifte
Aanvraag voor de verschillende subsidies van de Nederlandse sociale zekerheid: huur (huurtoeslag), ziektekostenverzekering (Zorgtoeslag), gezin (kinderbijslag) en kinderen (Kindgebonden budget), nabestaandenuitkering voor wezen of weduwen (ANW)
Aanvraag voor ouderdomspensioen (AOW)

We moeten ons er allemaal van bewust zijn dat we in een maatschappij met uitsluiting staan en dat er nog veel te doen en te veranderen is.

PSYCHOLOGISCH TEAM 

Het psychologische zorgteam heeft een staf van vrijwillige psychologen, die bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen door de respectieve Nederlandse autoriteiten.

De groep psychologen biedt ondersteuning aan migranten die psychologische hulp nodig hebben en die, beperkt door de taal, problemen met integratie in Nederland, huiselijk geweld, intercultureel onderwijs, drugsverslaving, enz. Vertonen. Op dezelfde manier werken ze samen met klanten wanneer ze door andere organisaties moeten worden bediend, zoals: Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Blij Groep.