Eerstelijnshulp

EERSTELIJNSHULP
Het doel van dit team is om eerste hulp te bieden aan de Spaanstalige migrant met de eerste stappen van integratie in de Nederlandse samenleving. Het team verleent basisbijstand of verwijst door naar andere diensten (sociale bijstand, psychologische aandacht, juridisch advies, pastorale ondersteuning , etc.).
We helpen met
het leggen van contacten met de verschillende Nederlandse instellingen, het invullen van formulieren, uitleggen of vertalen van documenten en brieven, het voeren van telefoongesprekken, naast het verstrekken van basisinformatie over migratiebeleid en de wetten van Nederland.

“Het is nutteloos voor de mens om te treuren over de tijden waarin hij leeft. Het enige goede dat hij kan doen, is proberen ze te verbeteren”

Thomas Carlyle