Eerstelijnshulp

EERSTELIJNSHULP
Het doel van dit team is om een eerste oriëntatie en hulp te bieden aan de Spaanstalige immigrant in de eerste stappen van hun integratie in de Nederlandse samenleving, door basisbijstand te verlenen of af te leiden naar andere diensten (sociale bijstand, psychologische aandacht, juridisch advies, tolken, pastorale ondersteuning , etc.). Hij werkt ook samen met het leggen van contacten met de verschillende Nederlandse instellingen, helpt formulieren invullen, voert mondelinge vertalingen van documenten en brieven uit. Instance telefoongesprekken, naast het verstrekken van basisinformatie over immigratiebeleid en de wetten van Nederland.

“Het is nutteloos voor de mens om te treuren over de tijden waarin hij leeft. Het enige goede dat hij kan doen, is proberen ze te verbeteren”

Thomas Carlyle