Eerstelijnshulp

EERSTELIJNSHULP
Het doel van dit team is om een eerste oriëntatie en hulp te bieden aan de Spaanstalige immigrant in de eerste stappen van integratie in de Nederlandse samenleving. Het team verleent basisbijstand of verwijst door naar andere diensten (sociale bijstand, psychologische aandacht, juridisch advies, tolken, pastorale ondersteuning , etc.). We helpen met het leggen van contacten met de verschillende Nederlandse instellingen, het invullen van formulieren, uitleggen of vertalen van documenten en brieven,  het voeren van telefoongesprekken, naast en het verstrekken van basisinformatie over immigratiebeleid en de wetten van Nederland.

“Het is nutteloos voor de mens om te treuren over de tijden waarin hij leeft. Het enige goede dat hij kan doen, is proberen ze te verbeteren”

Thomas Carlyle