Jaarverslagen en financiële

Jaarverslag 2018 

Stichting Migrante is een organisatie die op velerlei wijze Spaanstalige migranten ondersteunt. Het unieke van ons inloophuis Casa Migrante, de naam waaronder de Stichting bekend is, is dat alle medewerkers vrijwilligers zijn. Gezamenlijk vormen zij een divers en kleurrijk geheel, dat het mogelijk maakt dat zowel nieuwkomers als Spaanstaligen die al lange tijd in Amsterdam en omgeving wonen, een gezicht en een naam hebben.

Er zijn meer dan 65 vrijwilligers op een of andere manier en in meer of mindere mate, actief voor de stichting Migrante. Veelal maken zij deel uit van een team, in totaal kent onze organisatie 12 teams. Voorbeelden zijn team Bezoekgroep, team Receptie, team 1ste lijns Hulpverlening, team Juridische adviesverlening et cetera.

Het bonte gezelschap van verschillende leeftijden en nationaliteiten waaruit onze vrijwilligers bestaat vormt samen een geheel waar Casa Migrante trots op is.

COORDINATIE

Al deze teams worden gecoördineerd door een team. In 2018 betekende dat de gebruikelijke drukte met de inschrijvingen van de taalcursussen, de organisatie van de workshops, de planning van de culturele evenementen. Het meeste werk en de meeste aandacht gaat uit naar de vrijwilligers. Met alle teams worden er regelmatig overleggen gevoerd, de dienstroosters worden gemaakt, de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur tot en met de boodschappen aan toe.

HULPVERLENING

Het jaar 2018 kan omschreven worden als een jaar vol uitdagingen. Waren er in de afgelopen jaren vier tot vijf vrijwilligers die maatschappelijk werk beoefenen, nu hebben we er nog slechts twee. En dat is veel te weinig voor de enorme behoefte die er bestaat, voornamelijk bij de complexe situaties als huiselijk geweld ed.

De druk op de vrijwilligers die zorgen voor de eerstelijns hulp wordt daardoor steeds groter.

Een van de grootste teams bij Casa Migrante bestaat uit vrijwilligers die drie dagdelen per dag, vijf dagen per week, alle bezoekers te woord staan die op een of andere manier hulp nodig hebben.  Een aantal van deze vrijwilligers heeft gelukkig steeds meer benodigde kennis opgedaan om mensen te helpen bij aanvragen van sociale voorzieningen en wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Zij nemen vaak de rol op zich tussen cliënt en schuldhulpverlener, tussen cliënt en belastingdienst of zorgverzekeraar.

In 2018 zijn er naar schatting zo’n ruim 6.000 hulpvragen persoonlijk afgehandeld.

Iedere week wordt er 4 tot 5 uur dag gewerkt door onze, psychologe. Problemen met de integratie in Nederland, huiselijk geweld, interculturele opvoeding, drugsverslaving en overige psychologische problemen zijn reden om aan te kloppen voor hulp.

De migranten komen met vragen over zeer verschillende rechtsgebieden.

Per week worden ongeveer 9 zaken behandeld door onze juridische dienstverleners, op jaarbasis betekent dit dus ruim 400 juridische zaken.

Het unieke van ons inloophuis Casa Migrante, de naam waaronder de Stichting bekend is, is dat alle medewerkers vrijwilligers zijnCitation

TAALCURSUS NEDERLANDS

De taalcursus Nederlands is inmiddels bekend en beroemd onder de Spaanstalige migranten in Amsterdam en verre omstreken. Dat komt omdat we bij de intensieve taalcursus het niveau A1 aantikken, genoeg om goed voorbereid de Inburgeringscursus in te gaan. Ieder trimester schrijven zich zo’n 120 studenten in, verdeeld over een dagcursus niveau 1 en niveau 2, een avondcursus niveau 1 en 2 en nog een aanvullende cursus niveau 3. Daarnaast worden er nog bijlessen gegeven voor de studenten die dat nodig hebben. Ruim 25 vrijwillige docenten zijn hiervoor iedere week in touw.

CULTUREEL

In Casa Migrante is de mogelijkheid gecreëerd om er kunst van migranten te tonen. Want ook kunst biedt de migrant morele steun in zijn verblijf ver buiten zijn geboortegrond. Wij bieden de kunstenaar een podium voor o.a. schilderkunst, beeldende kunst, theater, muziek. 

Even wat feitjes

In 2018 zijn er ruim 12.500 kopjes koffie en 7.000 kopjes thee geschonken.

Zijn er zo’n 560 rollen toiletpapier verbruikt. Tientallen liters schoonmaakmiddel uitgestort over de vloer van de toiletgroepen, de keuken en overige ruimtes van ons gebouw.

Er zijn zo’n 250 lunches bereid, bedoeld voor de vrijwilligers die “overblijven”.

Onze bezoekers kwamen ook in 2018 weer uit meer dan 15 verschillende landen waaronder Spanje (55%), Colombia (14%), Dominicaanse Republiek, Venezuela, Ecuador, Chili, Peru, Argentinië, Mexico, Cuba, Paraguay, Uruguay.

Om al deze bezoekers te ontvangen is de de voordeur van Casa Migrante maar liefst 16.000 opengegaan.

FINANCIËN

Als ANBI organisatie draaien we alleen op vrijwilligers. Daarom zijn wij gelukkig en dankbaar, ieder jaar opnieuw, met alle bijdragen.

In 2018:

De Gemeente Amsterdam ( € 20.000)

Kansfonds (€ 9.000)

Vrienden van Migrante, donateurs, legaten en collecteopbrengsten (€ 6.000 )

Ongeveer 22% van de totale begroting van € 56.000 financieren wij zelf, o.a. door inkomsten uit de inschrijvingskosten voor de taalcursussen.