Onze organisatie

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van Casa Migrante wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Migrante tesamen met de leden van het Coördinatieteam (het Equipo Coordinador). Het Coördinatieteam leidt de dagelijkse gang van zaken in Casa Migrante. De inrichting van het Dagelijks Bestuur is volgens het Governance Code Goed Bestuur  Publieke Dienstverlening.

Als we spreken over Casa Migrante dan spreken we over onze organisatie met onze vrijwilligers maar ook over “in Casa Migrante”, ons gebouw aan de Van Ostadestraat 268 in Amsterdam, waar zich alles afspeelt. Stichting Migrante is de officiële tenaamstelling van de burgerlijke stichting.

Bestuur

Het  Bestuur van de Stichting Migrante is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie, de financiën, het te voeren beleid en ondersteunt de organisatie daar waar nodig. Het beleid van het bestuur is gericht op continuering van Casa Migrante Amsterdam, het huis van en voor Spaanstalige migranten.

Het bestuur van de stichting Migrante bestaat op dit moment uit de volgende leden.


Carlita Koningstein

Voorzitter

Geboren in Chili en opgegroeid in Nederland. Ooit gestart als jurist (internationaal recht) op een ministerie, heeft ze op een gegeven moment de overstap gemaakt naar het onderwijs en les gegeven. Na een opleiding Communicatiemanagement, werkt Carlita nu als bestuurssecretaris bij een onderwijsorganisatie. Voordat ze vrijwilliger bij Casa Migrante werd is ze jarenlang vrijwilliger in een hospice geweest. “Ik vind het fijn dat ik met mijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan het bestuur en het goede werk van Casa Migrante.

 

Toos Beentjes

Vicevoorzitter

Ze werd geboren in Castricum (Nederland). Na het beëindigen van haar studie sociale werk ging ze aan het werk als leken-missionaris, in de populaire sectoren van Santiago de Chile (1978 – 1987).

Bij haar terugkeer naar Nederland begon ze haar zijn theologiestudies aan de Katholieke Theologie Universiteit van Amsterdam (KTUA) en vervulde vervolgens haar missie bij de Spaanstalige gemeenschap in Amsterdam en Utrecht.

Sinds 1996 was zij directeur van Casa Migrante tot haar pensioen, nu maakt zij deel uit van het bestuur.

Daan Vonk

Secretaris

Sinds 2008 is hij actief in Casa Migrante waar hij begon als leraar Engels na een noodkreet over het gebrek aan een docent. Die eerste avond waren er 25 volwassenen uit Latijns-Amerika en Spanje die op hun eerste Engelse les wachtten. Zonder ervaring maar met hart en ziel begon hij zijn vrijwilligerswerk als o.a. leraar Engels, Nederlands, coördinator van avondcursussen en nog veel meer.

Daan is van mening dat Casa Migrante eerst en vooral aandacht moet schenken aan Spaanstalige migranten in Amsterdam. Ten tweede moet de organisatie meebewegen met de veranderingen die vaker en sneller achter elkaar plaatsvinden Om de Stichting Migrante daarbij te helpen is hij in september 2015 toegetreden tot het bestuur.

Pedro Montero

Penningmeester

Geboren in Santo Domingo, Dominicaanse Republiek in 1964. Na de middelbare school studeerde hij af aan de Autonome Universiteit van Santo Domingo. Hij werkt al 26 jaar in een van Blokker’s distributiecentra als hoofd van de logistieke afdeling. Hij heeft twee kinderen.

Sinds 1990 heeft hij samen met zijn vrouw Francisca De la Cruz een bijdrage geleverd aan Casa Migrante.

Pedro is sinds 2017 lid van het bestuur van Casa Migrante als penningmeester, maar hij beheert Casa Migrante al 28 jaar en wordt bijgestaan door zijn vrouw.

Max Brokamp

Lid

Geboren in 1977 in Leidschendam, opgegroeid in Zoetermeer en vervolgens via Rotterdam  neergestreken in Amsterdam.Getrouwd met Valerie uit Guatemala en samen met hun zoon Matteo wonend op Javaeiland.

Sinds zijn studie Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam houdt hij zich alweer 20 jaar bezig met het opleiden van mensen.

Zijn passie voor opleiden komt voort uit de wens om mensen te empoweren en te inspireren hun eigen potentieel te overtreffen. Hij wil impact hebben op de ontwikkeling en groei van mensen. 

 


Coördinatieteam

Het Coördinatieteam is het kloppend hart van Casa Migrante. Alles wat er in zich in ons gebouw afspeelt wordt gecoördineerd door het Coördinatieteam. De allerbelangrijkste taak is de planning van het inzetten van alle 65 vrijwilligers. Een hele klus, iedere week weer. Immers, Casa Migrante is 5 dagen per week, drie keer per dag, geopend. Dat zijn 15 dagdelen !

Daarnaast is het Coördinatieteam verantwoordelijk voor een evenwichtige  besteding van de ruimte en het toewijzen van de vele aanvragen om activiteiten te mogen uitvoeren. Het Coördinatieteam heeft contact en overlegt regelmatig met alle teams die binnen de organisatie werkzaam zijn. Tot slot maakt het Coördinatieteam deel uit van het Dagelijks Bestuur.

Het wordt Coördinatieteam bestaat uit vier leden:

Isaac Hernandez, Hanneke Noordhoek,  Lidia Villegas Zuleta, Nancy Yael Bernal en Toos Beentjes.

Hanneke Noordhoek

Ik ben Hanneke Noordhoek

Tijdens mijn professionele carrière werkte ik in Amsterdam als docent Frans en later als tutor / adviseur in een multiculturele school.

Nadat ik mijn Spaanse echtgenoot had ontmoet, behaalde ik diploma’s om een Spaanse leraar en vertaler te worden. Dankzij hem ontmoette ik ook Theo Beusink en Casa Migrante.

Eenmaal met pensioen was ik opgewonden om mijn contacten met Theo en Casa Migrante te versterken en als vrijwilliger mee te doen.

Sindsdien werk ik mee op het secretariaat, in het coördinerende team, in de bibliotheek en als tolk en vertaler.

Ik hou echt van de sfeer vol vreugde en solidariteit en om die mee te delen super leuke metgezellen.

Veel mensen kunnen helpen met hun problemen, beroepen en illusies geeft zin aan mijn leven.

Ik hoop nog vele jaren door te gaan!


Isaac Aaron Hernández

Ik kwam in april 2002 vanuit Chili naar Nederland en hetzelfde jaar in september sloot ik me aan bij het Casa Migrante vrijwilligersteam
Ik heb technische studies in sociaal werk en ervaring in het werken met mensen in verschillende vakgebieden, mijn functies bij Migrante variëren van het leveren van informatie over verschillende onderwerpen, zoals het bezoeken van enkele zieke mensen of mensen die van hun vrijheid zijn beroofd, ik hou van contingente en conjuncturele politiek. motiveert mij om met een klein team wat voorlichtingsactiviteiten te organiseren als de politieke verkiezingen in Nederland in aantocht zijn.
Ik bewonder menselijke mobiliteit. Ik ben ervan overtuigd dat het een voedingsstof is voor de samenleving als geheel. Ik ben ervan overtuigd dat integratie moet komen van de persoon die naar een samenleving of land komt, maar ook van de samenleving die het ontvangt. een groeiende aanpassing en participatie helpt ons om dichter bij een menselijker pad te komen

Lidia Villegas Zuleta

Vanaf 2005 werk ik met heel mijn hart voor Casa Migrante. Want in die periode stond Casa Migrante ook voor mij klaar toen ik ze nodig had. De studies die ik heb gevolgd zijn maatschappelijk werk en filosofie. In Colombia werkte ik met moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren. Omdat ik veel ervaring heb opgedaan als  project en docenten coördinator in mijn werk in Medellín was de stap om te helpen met de coördinatie van de werkzaamheden in Casa Migrante.

Ik ben erg  blij dat ik mag meehelpen aan het uitbouwen van de organisatie. Waren we in 2005 nog met ongeveer 25  vrijwilligers, inmiddels zijn dat er ruim 60 verdeeld over 12 teams. Ik vind het leuk om in het coördinatieteam te werken en door de jaren heen ben ik nu ook in het IT-team, en het culturele team. Het organiseren van verschillende evenementen kost veel energie en tijd maar dat heb ik er graag voor over. Het is ieder keer weer een feestje om te zien hoe de verschillende migranten onderling zich zo kunnen verbinden met hun eigen mensen in hun eigen taal en met hun eigen cultuur.

  


Nancy Bernal Gamboa

Geboren in Bucaramanga, Santander, Colombia. Universitaire studie bedrijfskunde. Ze is betrokken geweest bij en heeft deelgenomen aan processen van gemeenschapsontwikkeling, sociale actie, management van middelen, dialoog, coördinatie van activiteiten en programma’s met gemarginaliseerde en ontheemde bevolkingsgroepen.

In 2010 begon zij aan de studie Nederlands in Casa Migrante en in hetzelfde jaar begon zij in Casa Migrante te participeren als vrijwilligster, binnen een aantal werkzaamheden. Sinds 2017 maakt zij deel uit van het coördinatieteam van Casa Migrante.