Vrijwilligers

Het unieke van ons inloophuis Casa Migrante, de naam waaronder de Stichting bekend is, is dat alle medewerkers vrijwilligers zijn

Placeholder

Tineke Groot

Vrijwilliger

Mijn naam is Tineke Groot. Tijdens mijn studie Spaans aan de Universiteit van Amsterdam in de zestiger jaren ben ik in kontakt gekomen met pater Theo Beusink die daar ook studeerde. Migrante bood studenten Spaans een plek waar Spaans gesproken kon worden. Na mijn afstuderen heb ik mij bij de Rechtbank van Amsterdam laten beëdigen als tolk/vertaler en sindsdien heb ik jarenlang geboorteaktes, aktes van huwelijk en echtscheiding en andere documenten die beëdiging vereisten, vertaald van het Spaans naar het Nederlands, maar ook van het Nederlands naar het Spaans.
De vernieuwde regelgeving voor tolken en vertalers heeft als gevolg gehad dat ik niet meer als beëdigd tolk/vertaler mag optreden. Maar als iemand een tolk, vertaler nodig heeft bij een gesprek bij een (gemeentelijke) instantie, een huisarts etc. ben ik, wanneer ik kan, beschikbaar.
Placeholder

Wil Hallers

Vrijwilliger

Ik ben Wil Hallers. Ik ben gepensioneerd en heb nu de mogelijkheid om te werken als vrijwilligster bij Casa Migrante.
Elke maandagmiddag ben ik op het secretariaat om mensen te woord te staan met verschiilende
vragen.
Ik help graag mensen  en houd van de hispaanse sfeer van Casa Migrante.
Ik h eb 5 jaar in Spanje gewoond.

Placeholder

Pablo Garrido

Vrijwilliger

Ik ben Pablo Garrido. Op dit moment ben ik coördinator van de groep vrijwilligers die in de bibliotheek van Casa Migrante werkt.  Ik heb de gedigitaliseerde archieven  ontworpen om de binnenkomende, per thema  geordende boeken te registreren en om de uitgeleende boeken en de uitleendatum te  noteren.

Ik heb meerdere belangrijke momenten in de Bibliotheek meegemaakt maar de meest intense waren de dagen van de dodenwake toen  de stichter van Casa Migrante, pater Theo Beusink, daar was opgebaard en de liefde die er voelbaar was.  Ik geloof dat hij nog steeds bij ons is.  In de bibliotheek hebben we een klein altaar voor hem opgericht.

Ik ben ook schrijver en ben nu bezig met een nieuw boek, dit maal verhalen en vertellingen waarin de bibliotheekzaal met zijn  activiteiten me goede ideeën geven bij het ontwikkelen van het boek.


Placeholder

Clara Diaz

Vrijwilliger

Ik ben Clara Diaz . Ik kwam naar Nederland  om mijn dochter betere opleidingskansen te geven en dat doel heb ik gelukkig ook bereikt:  ze heeft haar studie gedaan en die ook afgerond.

Ik ben al bijna 10 jaar vrijwilliger bij Casa Migrante en wil dat blijven zo lang als ik kan. Ik voel me daar nuttig .  Ik doe er veel verschillende dingen zoals schoonmaken en  in de keuken helpen.    Ik heb ook cursussen “Zelf kleding maken en repareren”  gegeven en ga dat binnenkort weer doen.

Ik ben de mensen die deel uitmaken van de “Casa” erg dankbaar, ik kan altijd op hun steun rekenen.