Project Minerva Mep

In 2017 heeft Casa Migrante een project uitgevoerd gericht op de emancipatie van migrantenvrouwen. Het project wordt gefinancierd door Kans fonds. Uit eigen onderzoek (2015) is het naar voren gekomen dat de meerderheid van de cliënten van Casa Migrante is vrouw. Verder laat ons onderzoek zien dat de meerderheid van de cliënten in situaties van armoede of sociale uitsluiting is vrouw. De individuele hulpverlening die geboden wordt door Casa Migrante is voor vele vrouwen onvoldoende toereikend gebleken om tot een wezenlijke veranderingsproces te komen. Verschillende vrouwen maken gebruik van de verschillende diensten, bijvoorbeeld het inloopspreekuur, taalcursussen, de maatschappelijke en psychologische hulpverlening. In plaats van fragmentarisch de hulpverlening voort te zetten, is dit project MINERVA ontstaan om een integrale aanpak te bieden. Het project is tot stand gekomen in door samenwerking van de verantwoordelijken van de werkgroep MEP (ter ondersteuning van de Spaanstalige migranten die in de prostitutie werken), de psychologische en maatschappelijke afdeling van Casa Migrante.

Het project is gericht op hulpverlening, zowel individueel als door middels van groepsgewijze aanpak, maar vanaf een perspectief van actieve burgerschap en emancipatie. Zo eist het project ook op het verhogen van de assertiviteit van de vrouwen en het bevorderen van hun actieve participatie in de samenleving. De doelgroep van het project zijn migrantenvrouwen, met speciale aandacht voor die met complexe problematieken. Onze onderzoek laat onderscheiden tussen twee groepen vrouwen onder onze cliënten, namelijk een groep hoogopgeleide vrouwen en een groep laagopgeleide vrouwen, en laat zien dat ook onder de opgeleide zijn er problemen van sociale uitsluiting. Het project Minerva richt zich op beide groepen. Deze doelstellingen proberen we te voldoen door middels van verschillende interactieve workshops en informatiebijeenkomsten, maar ook door het organiseren van bezoeken aan instanties zoals de bibliotheek, huizen van de wijk, GG-GD, P&G292, gezondheidscentra, Blijfhuizen.

Workshops

  1. Vrouw, migratie en zelfbeeld
  2. Vrouw en assertiviteit
  3. Vrouw en sociale vaardigheden
  4. Vrouw en vrijwilligerswerk
  5. Hoe overwin je situaties van geweld en mishandeling?
  6. Vrouw en interculturele communicatie

Informatieve bijeenkomsten

  1. Verslaving en wat dan?
  2. Sociale wetgeving in Nederland
  3. Huiselijk geweld en aandacht voor de Internationale Dag tegen Uitbuiting van Geweld tegen Vrouwen.

Vrouwendag

Al voor enkele jaren viert Casa Migrante iedere jaar de internationale Vrouwendag op 8 maart. Dit wordt een groot evenement, met veel deelnemers en de samenwerking van andere organisaties en instanties. Het programma heeft een breed aanbod aan workshops en activiteiten die gericht zijn op de emancipatie van migrantenvrouwen.