Theo Beusink – Oprichter

"De immigranten maakten van mij een beter persoon..."

Het is een jaar geleden dat Pater Theo Beusink O.Carm op Paasmorgen overleed. Tijdens de uitvaartdienst op 29 april 2019 in de Nicolaaskerk in het centrum van Amsterdam, zei ik in de preek het volgende: “Ik hoop dat jullie mij de tijd geven om samen met anderen een boek te schrijven over het leven van Theo.” Wat kon ik in 10 minuten overbrengen wat de inspiratie was van een levensgenieter zoals Theo. Het ging mij er vooral om dat het “mystieke erfgoed” van deze eigenzinnige karmeliet niet verloren zou gaan. Theo zelf zei dat zijn leven met en onder de migranten hem tot “migrantista” had gedoopt. Een nieuw woord dat weergeeft hoe hij verweven was met het leven van migranten in Nederland. Theo was meer dan een priester, meer dan de oprichter van Casa Migrante (open huis van Spaanstaligen), meer dan een gids voor toeristen, meer dan een leraar, meer dan een vertaler, meer dan een lid van de Karmelieten orde,  meer dan een theoloog, meer dan een liturg, meer dan een collega, meer dan een activist … ruim 60 jaar heeft hij door de straten van de stad Amsterdam gezworven en is geworden tot één van de monumenten van het hoofdstedelijk pastoraat, zoals deken Ambro Bakker tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2020 Theo herdacht.

Niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen in Nederland waar Spaanstalige migranten wonen, zoals bijv. Hoogeveen, kon je Theo tegenkomen. Zo ging hij in de jaren 70 van de vorige eeuw geregeld op zijn bromfiets naar IJmuiden en later, tot zijn dood toe, in zijn autootje naar Utrecht, Enschede en Eindhoven. Zijn tomeloze energie heeft menigeen versteld doen staan. En niet te vergeten zijn kritische observerende levenshouding, die de grondslag vormde voor het analyseren van de situatie waarin migranten leven om daarna vanuit die realiteit te handelen. Zo probeerde hij steeds opnieuw de “tekenen des tijds” te lezen en kritisch te staan tegenover de tijdgeest… en zo iets van “de nieuwe hemel en aarde” te laten gewaar worden en anderen te laten ervaren.

In plaats van een monument voor Theo op te richten, presenteren wij dit boek waar velen aan bij gedragen hebben. Het boek is het levend bewijs dat deze onvergetelijke man, die tegelijkertijd een mens onder velen was, onvergetelijk veel te weeg heeft gebracht en nog onder ons brengt. De verschillende hoofdstukken laten de vele kanten van Theo zien. Het is een heel boekwerk geworden, meer nog dan dat ik op 29 april 2019 had kunnen dromen. Het geheel vormt het “mystieke erfgoed”, waar wellicht de lezer zelf nog een hoofdstuk aan toe kan voegen.

Toos Beentjes, april 2020

De Migrantista

Pater Theo Beusink 1932-2019
Een leven gewijd aan migranten

ISBN:978-94-92813-11-4
NUR: 711

Mini-interview met Theo in 2018.

Theo en de zaak van de migratie (vluchtelingen en ongedocumenteerden).

Theo, de karmeliet.

Theo en zijn werk als toeristengids.

Theo en zijn pastoraat.

Theo en de zieken.

Gedachten van Theo. Ventana Europea.

Onderscheidingen van  Theo

Leraar Theo.

Theo en zijn vrije tijd.